Migrating Legacy Systems: Integration Challenges and Strategies

migrating legacy systems: integration challenges and strategies

Migrating legacy systems: integration challenges and strategies. The process of migrating from outdated infrastructures to modern, efficient systems is fraught with complexities, yet it is an essential endeavour for businesses aiming to thrive in the digital era.

Vad gör en implementationskonsult?

Omnitas expanderar snabbt och vi utökar därför vår personalstyrka och letar efter fler Junior implementationskonsulter som vill ansluta till vårt team.

Vi värdesätter jämställdhet

Vi närmar oss den internationella kvinnodagen, därför tycker vi på Omnitas att det är på sin plats att skriva lite om Jämställdhet.

Internationella kvinnodagen infaller den 8 mars och har sitt ursprung i den tidiga arbetarrörelsen i Europa vid tiden före första världskriget. Med syfte att lyfta frågor om ojämställdhet och kvinnors livsvillkor i jämförelse med mäns världen över.

A great autumn with new co-workers

Leafs

Here in Sweden the summer has been marked by Covid-19 as most places elsewhere. But nothing stops a Swede from his/her vacation and true to form we at Omnitas have now had a nice and much needed vacation. Quite surprisingly, supported by nothing short of spectacular weather.

Hitta motivationen på jobbet!

Att finna motivation på jobbet är ofta lättare sagt än gjort. Du har säkert de bästa av intentioner, men rätt som det är har tre timmar passerat utan att du fick något gjort.